Gizlilik Politikası

İnternet'te Gizlilik Taahhüdü

Mitsubishi Electric Corporation ve METR, İnternet'teki gizlilik sorunlarına karşı duyarlıdır. Bu politikada Mitsubishi Electric Corporation ve METR'nin İnternet'ten sizin hakkınızda aldığımız bilgileri ne şekilde ele aldığı açıklanmaktadır. Bu gizlilik politikasının amacı bir ziyaretçi olarak web sitemizi ("Site") ziyaret ettiğinizde sizin hakkınızda ne tür bilgiler topladığımız, bu bilgileri ne şekilde kullanabileceğimiz ve bu bilgileri herhangi birine açıklayıp açıklamadığımız konusunda sizi bilgilendirmektir.

Uygulama Kapsamı

Bu gizlilik politikası METR Web Sitesi (https://klima.mitsubishielectric.com.tr/ ) için geçerlidir. Bu beyan, Site'de bağlantı verilen diğer şirketlerin veya kuruluşların web siteleri için geçerli değildir.

Kişisel Olmayan Bilgiler

Genel olarak kim olduğunuzu bize söylemeden veya hakkınızda hiçbir bilgiyi açıklamadan Site'yi ziyaret edebilirsiniz. Ancak daha iyi müşteri hizmeti sunmamıza yardımcı olacak kişisel olarak tanımlanamayan bilgileri otomatik olarak (kayıt yoluyla değil) toplayabiliriz. Hizmetimiz Site ziyaretçilerinin sayısı ve ziyaret sıklığı gibi belirli bilgileri otomatik olarak toplar ancak bunu, bilgiyi anonim olarak saklayacak şekilde yaparız. Bu bilgiler Site'mizi geliştirebilmemiz amacıyla ziyaretçi sayısı, Site'de geçirilen ortalama süre ve Site'nin ne kadarını kullandığınızı ölçmek için bir araya getirilir. Şahısların kendileri hakkındaki bilgileri incelemeyiz. Mitsubishi Electric Corporation veya METR, Site'deki sayfaların ne şekilde, ne zaman ve kaç ziyaretçi tarafından ziyaret edildiğini gösteren "çerez" adlı bir teknoloji kullanabilir.
Çerez, bir web sitesinin tarayıcınıza gönderebileceği, ardından sisteminizde saklanabilecek olan ancak kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamayan bir veri öğesidir. Tarayıcınızı bir çerez almadan önce size bildirimde bulunacak şekilde ayarlayabilir; böylece çerezi kabul edip etmeyeceğinize karar verebilirsiniz. Tarayıcınızı çerezleri kapatacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ancak bu durumda bazı sitelerin bazı alanları düzgün çalışmayabilir.

Kişisel Bilgiler

Mitsubishi Electric Corporation ve METR kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin Türkiye'nin tüm kanun ve düzenlemelerine, ulusal politikalarına ve diğer kurallarına riayet eder.
Kişisel bilgi; ad ve soyadı, ev adresi veya başka bir fiziksel adres, e-posta adresi veya diğer iletişim bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir şahsı tanımlamak için kullanılabilecek her türlü bilgi olarak tanımlanabilir.
Mitsubishi Electric Corporation ve METR iş faaliyetlerini sürdürürken bazen müşterilerinden kişisel bilgiler toplar. Web sitesinde kişisel bilgiler genellikle çeşitli iletişim/soru formları aracılığıyla toplanır. Sizden doğrudan yazılı olarak bilgi talep ettiğimizde bu bilgiyi ne şekilde kullanmayı amaçladığımızı belirterek açık rızanızı isteriz. Diğer yöntemlerle kişisel bilgi topladığımızda bunları ne şekilde kullanmayı amaçladığımızı web sitemizde duyururuz.
Bize kişisel bilgi verdiğinizde bu bilgileri sorunuzu yanıtlamak ve onaylamak için kullanırız ve aynı amaçlarla sorunun bir kaydını saklayabiliriz. Ayrıca müşteri ilişkilerimizi desteklemek için kişisel bilgileri saklayıp işleyebilir ve ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamak ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ne şekilde geliştirebileceğimizi belirlemek için bu bilgileri dünya genelindeki ana şirketlerimizle, alt şirketlerimizle ve bağlı şirketlerimizle paylaşabiliriz.
Mitsubishi Electric Corporation ve METR ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını ve profilini daha iyi anlamak için zaman zaman çevrimiçi anketler düzenleyebilir. Bir anket düzenlediğimizde sizden topladığımız bilgileri ne şekilde kullanacağımızı bilmeniz için gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Sitemiz sizden kişisel bilgilerinizi girmenizi isteyen yarışmalar, çekilişler veya başka promosyonlar sunabilir. Verdiğiniz bilgileri müşteri desteği sağlamak veya kazanmanız durumunda sizinle iletişime geçmek gibi ilgili promosyonun gerçekleştirilme amacı doğrultusunda ve bu doğrultuda gereken süre boyunca kullanırız.
Mitsubishi Electric Corporation ve METR Site'ye bireysel ziyaretlerden toplanan bilgileri veya bize verebileceğiniz bilgileri satma, kiralama ya da başka bir şekilde kişisel bilgilerinizi pazarlama amacıyla kullanmaz veya bu amaçla üçüncü taraflara açıklamaz. Çevrimiçi anketler, yarışmalar, çekilişler veya diğer promosyonlar konusunda yardımcı olması veya bunları gerçekleştirmesi için zaman zaman üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar kullanabiliriz. Örneğin anketin veya promosyonun yönetilmesi, verilerin derlenmesi veya müşteri desteği sağlanması. Taraflar, kendileriyle herhangi bir hizmet başlatmadan önce bir Gizlilik Sözleşmesi imzalamış olacaktır. Sizden aldıkları hiçbir kişisel bilgiyi açıklamayacaklar ve bu bilgileri yalnızca bizim için sağladıkları hizmetleri başlatmak veya devam ettirmek için kullanacaklardır.
Mitsubishi Electric Corporation ve METR'ye kişisel bilgi sağlamama seçeneğine sahipsiniz. Talep ettiğimiz kişisel bilgileri sağlamamayı tercih etmeniz halinde Site'nin büyük bir kısmını hala ziyaret edebilmekle birlikte sizinle iletişime geçmemizi gerektiren bazı seçeneklere, tekliflere veya hizmetlere erişemeyebilirsiniz.
Kişisel bilgileri ne şekilde yönettiğimiz hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Çocuklar

Çocuklar ebeveynlerinin veya velilerinin onayı olmaksızın Site'ye kişisel bilgiler göndermemelidir. Site'deki materyallerin çok küçük bir kısmı çocuklara yönelik olsa da Mitsubishi Electric Corporation ve METR tüm ebeveynleri ve velileri çocuklarını İnternet kullanımı sırasında kişisel bilgilerini güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanma konusunda bilgilendirmeye davet eder.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Mitsubishi Electric Corporation ve METR gizlilik beyanımızı değiştirmeye karar verirse hangi bilgileri topladığımızı, bu bilgileri ne şekilde kullanabileceğimizi ve bu bilgileri herhangi birine açıklayıp açıklamayacağımızı her zaman bilmenizi sağlamak için bu değişiklikleri bu bölümde yayınlayacaktır.

Sorular veya Yorumlar

Ziyaretçilerin hizmetlerimiz ve politikalarımız hakkındaki görüşlerini önemsiyoruz. Bu gizlilik politikası ya da çevrimdışı veya çevrimiçi ürün ve hizmetlerimiz konusunda herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen 'Bize Ulaşın' adresinden Ağ Yöneticisine ulaşın.

Onayınız

Bu Site'yi kullandığınızda bu gizlilik politikamızın şartlarını ve yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel bilgileri toplamamızı ve işlememize açık rızanız olduğu kabul edilir.

Kişisel Bilgilerin Ele Alınması

1. Kişisel Bilgilerin Ele Alınmasında Temel Yaklaşım

Mitsubishi Electric ve METR kişisel bilgileri koruma politikaları belirlemiş ve sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için Mitsubishi Electric Corporation Kişisel Bilgileri Koruma Yönetim Sistemi'ni oluşturmuştur. Sistemi geliştirmek ve sürdürmek için sürekli olarak çalışırken bir taraftan da kişisel bilgileri koruma politikalarımızı tüm şirket personeline (kurul üyeleri, düzenli çalışanlar, yarı zamanlı çalışanlar, kısa süreli çalışanlar ve geçici çalışanlar dahil) ve ilgili taraflara yaygın bir şekilde iletiyoruz.

 

2. Kişisel Bilgilerin Toplanması

1) Mitsubishi Electric kişisel bilgileri yalnızca yasal ve adil yollarla toplar.

2) Kişisel bilgileri sizden doğrudan yazılı olarak topladığımızda bu bilgileri ne şekilde kullanmayı amaçladığımızı belirtir, iletişim bilgileri sağlar ve açık rızanızı isteriz. Diğer yöntemlerle kişisel bilgi topladığımızda bunları ne şekilde kullanmayı amaçladığımızı iletişim bilgileriyle birlikte web sitemizde duyururuz.

3) Mitsubishi Electric'e kişisel bilgi sağlayıp sağlamamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ancak kişisel bilgileriniz olmadan sağlayamayacağımız bazı hizmetler olduğunu lütfen unutmayın.

4) Mitsubishi Electric'e kişisel bilgilerinizi sağladığınızda gizlilik politikasına ilişkin olarak bu bölümde açıklanan şartları ve koşulları kabul edersiniz. Buradaki şartları ve koşulları kabul etmiyorsanız sunduğumuz hizmetlerden bazılarının (sorularınıza yanıtlar dahil) size sunulamayacağını lütfen dikkate alın.

3. Topladığımız Kişisel Bilgiler

1) Mitsubishi Electric, sizden aldığımız kişisel bilgileri Mitsubishi Electric ile aranızda gerçekleştirilen sözleşmeleri ve işlemleri yapmak için kullanır.

2) Mitsubishi Electric, bir müşteri şirketi tarafından kişisel bilgileri işlemekle görevlendirilebilir. Bu durumlarda kişisel bilgilerinizi müşteri şirketinin talimatlarına göre kullanabilir ve bilgileri müşteri şirketine iade edene ya da sistemimizden silene kadar saklayabiliriz.

3) Zaman zaman ticari olarak kullanılabilir listeler veya dizinler edinebiliriz.

4) Mitsubishi Electric, aşağıdakiler gibi hiçbir kişisel bilgiyi sizin onayınız olmadan toplamaz, kullanmaz veya herhangi bir üçüncü tarafa açıklamaz.

Şunlarla ilgili bilgiler:

• Kişisel felsefeler, inançlar veya dinler
• Irk, etnik köken, fiziksel/zihinsel engeller, sabıka kayıtları veya sosyal ayrımcılığa neden olabilecek diğer bilgiler
• İşçilerin örgütlenme, toplu pazarlık veya diğer kolektif hakları
• Gösterilere, dilekçelere katılma hakkı veya siyasi hakların kullanılması
• Tıbbi tedavi veya cinsel davranışlar

4. Kişisel Bilgilerinizi Ne Şekilde Kullanıyoruz

1) Mitsubishi Electric, sizden aldığımız kişisel bilgileri Mitsubishi Electric ile aranızda gerçekleştirilen sözleşmeleri ve işlemleri yapmak için kullanır.

2) Mitsubishi Electric kişisel bilgilerinizi size ürünlerimiz, çözümlerimiz ve bağlantılı hizmetlerimizle ilgili bilgiler gibi ilginizi çekebilecek bilgiler sağlamak için kullanır.

3) Mitsubishi Electric bir müşteri şirketi tarafından zaman zaman bilgileri işlemek veya kendi adına başka faaliyetlerde bulunmak üzere görevlendirilebilir. Bunun sonucunda elde ettiğimiz kişisel bilgiler yalnızca görevlendirildiğimiz faaliyetler için kullanılacaktır. Bu durumlarda Mitsubishi Electric ve müşteri şirketi, müşteri şirketinin adının ve faaliyete ilişkin ayrıntıların açıklanmamasına dair bir gizlilik sözleşmesi ile ilzam edilecektir.

4) Mitsubishi Electric sizden aldığımız kişisel bilgileri toplama anında belirtilen amaçlar dışındaki amaçlar için kullanmayacaktır. Ancak bu bilgileri, şahısları kişisel olarak tanımlamadan, web sitemizin aldığı ziyaretçi sayısı, satış hacimleri ve ziyaretçilerin web sitemizde ne şekilde gezindiğine dair istatistiksel veriler toplamak için kullanabiliriz.

5) Uzun vadeli ürün kullanım güvenliği inceleme programı aracılığıyla toplanan kişisel bilgileri müşterilere incelemeler hakkında bilgi vermek ve incelemelerin ve geri çağırmaların gerçekleştirilmesi hakkında müşterileri bilgilendirmek için kullanırız.

5. Kişisel Bilgilerinizi Üçüncü Taraflara Ne zaman İfşa Ediyor veya Veriyoruz

Mitsubishi Electric genel bir kural olarak sizden aldığımız kişisel bilgileri aşağıdaki durumlar haricinde hiçbir üçüncü tarafa ifşa etmez veya vermez:

1) Açık rızanızı aldığımız durumlar.

2) Hedeflerimizi gerçekleştirmek için gerekli olan hizmetleri yerine getirmek amacıyla topladığımız kişisel bilgilerin tamamını veya bir kısmını ele almak için bir üçüncü tarafı işe aldığımız durumlar.

3) Kişisel bilgilerin bir birleşme veya işletme devri sonucunda işin devredilmesiyle bağlantılı olarak verilmiş olduğu durumlar.

4) Kişisel bilgilerin belirtilen kişilerle ortaklaşa kullanıldığı durumlar (bkz. 7. Kişisel Bilgilerin Ortak Kullanımı).

5) Kanunlar uyarınca bu şekilde hareket etmemiz gereken durumlar.

6) Kişilerin hayatını, bedensel bütünlüğünü veya mallarını korumak için gerekli olan ve onayınızı almanın zor olduğu durumlar.

7) Kamu sağlığını geliştirmek veya çocukların refahını ya da sağlığını desteklemek için gerekli olan ve onayınızı almanın zor olduğu durumlar.

8) Yasal olarak verilmiş işlerin yerine getirilmesi sırasında ulusal kuruluşlar, yerel hükümetler veya bunların işi emanet ettiği tarafları ile işbirliği yapmanın gerekli olduğu ancak onayınızı almanın söz konusu işin yerine getirilmesini aksatabileceği durumlar.

9) Müşteri onayı olmadan kişisel bilgileri üçüncü taraftara vermeyi durdurmak için:
Mitsubishi Electric'in müşterilerden alınan kişisel bilgileri zaman zaman Mitsubishi Electric bağlı şirketleri ve dağıtımcıları gibi üçüncü taraflara vermesi gerekebilir. Üçüncü taraflara verdiğimiz kişisel bilgiler, bu bilgileri verme yöntemlerimiz ve bilgilerin verilmesinin durdurulmasını nasıl talep edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

6. Kişisel Bilgilerinizi Ne Şekilde Koruyoruz

Mitsubishi Electric kişisel bilgilerinizi korumak üzere idari, teknik, kişisel ve fiziksel koruma önlemleri uygular.

1) Mitsubishi Electric kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kayba, imhaya, değişikliğe veya sızdırılmaya karşı korumak üzere gereken güvenlik önlemlerini uygular ve gerekli düzeltici eylemleri gerçekleştirir. Ancak kişisel bilgilere yasa dışı erişimi engelleyebilecek hatasız hiçbir teknoloji bulunmadığını lütfen unutmayın.

2) Mitsubishi Electric çalışanlarına kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin düzenli eğitim verilir.

3) Mitsubishi Electric tarafından bizim adımıza hizmet sağlamak üzere görevlendirilen şirketlere kişisel bilgileri ele alma yetkisi verilir; uygun yükleniciler seçeriz ve bu yüklenicilerin kişisel bilgilerin ele alınmasına ilişkin gerekli tüm anlaşmaları imzalamasını isteriz. Ayrıca kanunların gerektirdiği tüm güvenlik önlemlerini uygularız.

4) Web sitemiz aracılığıyla kişisel bilgilerin toplanması:

Şifreleme

Web sitemiz aracılığıyla kişisel bilgi topladığımızda kişisel bilgilerinizin güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak için Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesinden yararlanırız.

Çerezler

Mitsubishi Electric web sitesi bazı durumlarda tanımlama bilgileri kullanır. Çerez, bilgisayarınız ile web sitemiz arasındaki bilgi alışverişlerinin saklandığı bir dosyadır. Çerezleri yalnızca web sitemizi bir sonraki ziyaretinizde sizin için faydalı olabilecek bilgileri saklamak ve bizimle etkileşime geçtiğiniz her an size daha fazla kolaylık sunmak için kullanırız. Çerezleri almak istemiyorsanız web tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek tanımlama bilgilerini devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak çerezler devre dışı bırakıldığında belirli hizmetlerin kullanılamayacağını lütfen unutmayın.

Web işaretçileri

Mitsubishi Electric web sitesi bazı durumlarda web işaretçileri kullanır. Web işaretçisi, çerezlerle birlikte yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir. Web işaretçilerini kullanarak bilgisayarınızdan web sitemizi kaç kez ziyaret ettiğinizi belirleyebilir ve web sitemizi kullanımınıza ilişkin toplu istatistikler derleyebiliriz. Web işaretçilerini yalnızca sunduğumuz ürünleri ve destek hizmetlerini geliştirmek için kullanırız. Web işaretçilerini sizden kişisel bilgiler toplamak için kullanmayız ancak çerezleri almayı reddederek web işaretçilerini de reddedebilirsiniz.

Diğer web sitelerine bağlantılar

Mitsubishi Electric web sitesi diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Kendi sitemiz dışındaki sitelerce uygulanan gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın.

7. Kişisel Bilgilerin Ortak Kullanımı

Mitsubishi Electric'in müşterilerimizden aldığımız kişisel bilgilerin kullanımını bağlı şirketlerimiz, dağıtımcılarımız vb. ile paylaşması gerekebilir. Kişisel bilgileri ne ölçüde ortaklaşa kullandığımıza dair daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

8. Kişisel Bilgilere İlişkin Sorular

1) Elimizde bulunan herhangi bir kişisel bilginizin ifşa edilmesini talep edebilirsiniz. Ayrıca bu tür taleplerin sonuçları hakkında soru sorabilir ve gerektiğinde revizyon talebinde bulunabilirsiniz.

2) Kişisel bilgilerinizi ele almamızla bağlantılı sorularınız veya yorumlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Telefonla yapılan taleplerin talebinize uygun bir şekilde yanıt verilmesini sağlamak için kaydedilebileceğini lütfen unutmayın.

9. Çocukların Bilgilerinin Gizliliği

Mitsubishi Electric, 15 yaş altı çocuklardan alınan kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak için üst düzey dikkat göstermektedir. 15 yaşındaki ve daha küçük çocuklardan kişisel bilgilerini yalnızca ebeveynlerinin veya velilerinin onayı ile vermelerini isteriz.
Kişisel Bilgilerin Bina Sistemleriyle Bağlantılı Şirketler tarafından ortak kullanımı Mitsubishi Electric müşterilerden toplanan kişisel bilgileri Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd. ile paylaşabilir ve ortak kullanabilir Paylaşılan bilgilerin kapsamı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Kişisel Bilgilerin Ortak Kullanımı

Ortak Kullanılan Kişisel Bilgiler

Müşteri adı, adresi, telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi, şirket (kuruluş) adı, iş unvanı ve satışa (finansal kiralama ve kiralama bilgileri dahil), kuruluma ve ürünlerimizle (tesisler, ekipman ve cihazlar) ilgili diğer bilgilere ilişkin bilgiler ve ayrıca bakım geçmişi (bakımla ilgili ayrıntılar, sonuçlar, arıza nedenleri).

Kişisel Bilgileri Ortak Kullanan Şirketler

Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd., METR

Kişisel Bilgilerin Beyan Edilen Kullanım Amacı

Müşterilerden aldığımız kişisel bilgileri müşterileri Bina Sistemleriyle bağlantılı işletmelerdeki aşağıdaki ürünler ve hizmetler (ve ayrıca bağlantılı hizmetler) hakkında bilgilendirmek ve ayrıca her bir müşteri için yararlı ve uygun olan hizmetleri sunmak amacıyla kullanırız.

1) Asansör ekipmanlarının, ısıtma soğutma ve havalandırma ekipmanlarının, sıhhi tesisat sistemlerinin, elektrik ekipmanlarının, telekomünikasyon ekipmanlarının, yangın söndürme ekipmanlarının, hırsızlık önleyici ekipmanların ve diğer bina ekipmanları ile ofis kullanımına yönelik makine ve cihazların üretimi, satışı, bakımı, onarımı, değiştirilmesi, kurulumu ve tasarımı

2) Elektrikli makine ve ekipmanların, elektronik cihazların, endüstriyel makine ve ekipmanların, bilgi işlem makine ve ekipmanlarının, ev elektroniği ve ekipmanlarının, aydınlatma makine ve ekipmanlarının, iletişim makine ve ekipmanlarının, ofis binası ve evle ilgili ürünlerin, entegre devrelerin ve diğer genel makine ve ekipmanların üretimi, satışı, bakımı, onarımı, değiştirilmesi, kurulumu ve tasarımı

3) Asansör ekipmanlarının, ısıtma soğutma ve havalandırma , telekomünikasyon ekipmanlarının ve bağlantılı aksesuar ve ekipmanların üretimi

4) Bina ekipman ve makinelerinin izlenmesi, kontrolü ve ölçümü

5) Ekipman yönetimi, çevresel hijyen yönetimi ve güvenliği dahil kapsamlı bina idaresi, danışmanlığı ve yönetimi

6) İnşaat ve yapı tasarımı

7) Telekomünikasyon ve bilgi işlem

8) Emlak

9) Yukarıdakilerle bağlantılı yazılımların oluşturulması, satışı ve mühendisliği

10) Yukarıdakilerle bağlantılı tüm çalışmalar
Kişisel Bilgilerin Yönetilmesinden Sorumlu Kuruluş
Mitsubishi Electric Corporation ve METR Kişisel Bilgilerin Ne Şekilde Edinildiği
Sözel olarak (telefon, danışma vb.), çevrimiçi formlar, sözleşmeler, anketler ve diğer yazılı belgeler ile (elektronik veya manyetik olarak oluşturulan kayıtlar dahil)

Üçüncü Taraflara Bilgi Verilmesi

Kullanıcı Onayı Olmadan Üçüncü Taraflara Bilgi Verilmesi

Kişisel bilgileri kullanıcının onayı olmadan üçüncü taraflara veririz ancak kullanıcılar bu bilgileri vermeyi durdurmamızı talep edebilir.

Web sitemiz aracılığıyla aldığımız sorularla ilgili kişisel bilgilerin üçüncü taraflara verilmesi

1) Beyan edilen amaç
Sorulara uygun şekilde yanıt vermek için kişisel bilgiler dahil olmak üzere bu tür sorulara ilişkin ayrıntıları bağlı şirketlere aktarabiliriz.

2) Üçüncü taraflara verilen kişisel bilgiler
Kullanıcının adı, adresi ve telefon numarası dahil olmak üzere soru formumuza girilmiş olan bilgiler

3) Bilgilerin üçüncü taraflara verilme şekli
Bilgileri, yanıtları verecek olan bağlı şirketlere e-posta ile göndeririz.

4) Üçüncü taraflara bilgi vermeyi durdurma
Müşteriler kişisel bilgilerinin üçüncü taraflara artık verilmemesini talep edebilirler.